Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1+++-++-++++P++----+--+-----+--+P+-++
2+++-++-+++++!+----+--!-----+--!+!-++
3+++-++-+++++-!----+--------+---+--++
4+++-++-+++++--P---+--------+P--+--++
5+++-++P+++!+--+P--+-----P--++--+--+!
6+++-++++++-+--++-P+-----+P-++--+-P+-
7!++-++++++-+--++-++-----++-++--+-++-
8-++-!++!++-+--++-++-----++-++--+-++-
9-+!--++-+!-+--++-++-P-P-++-++--+-++-
10-+-P-++-+--+--++-+!-+-+-++-!+--+-++-
11-!-+-!+-+--+--++-+--+-+P++--+--+-++-
12---+--+-+--+--++-+-P+-++++--+--+-++-
13---+--+-+--+P-++-+-++P++++P-+-P+-+!-
14---+--+-+--++-++P+-++++++++-+-++-+--
15---+--+-+--++-++++-++++++++-+-+!-+--
16---+--+-!--++-++++-++++++++-+P+--+--
17---+--!----++P+!++-+++++!++-+++--+--
18P--+-------!+++-++-+++++-++-!++-P!--
19+--+------P-+++-++-+++++-++--++-+---
20+--+-----P+-+++-++-+++++-!+--++-+---
21+--+-----++-++!-++P+++++--+P-++-+--P
22+--!P--P-++-++--++++++++--++-++-+--+
23+---+--+-++-++--+!++++!+--++-++-+--+
24+---+--+-++-++--+-++++-+--++-++-+--+
25+PP-+--+-++-!+--+-+++!-+--++-+!-+--+
26+++-+--+-++--+--+-+!!--+--++-+--+--+
27+++-+P-+-++--+--+-+----+--++-+--+-P+
28+++-++P+-++--+-P!-+----!P-++-+--+-++
29+++++-++--+-+--+-----+-++-+-P+P++
30!++++-++--+-+--+-----+-!+-+-+++++
31-++++--!-+-----+-++++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2018 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené