Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Biorytmus – biorytmy

Biorytmus je pravidelné striedanie fyzických a duševných stavov človeka. Od narodenia sa v ľudskom živote opakuje rad udalostí a stavov v závislosti od mnohých rôznych vplyvov. Tak, ako sa v pravidelnom rytme strieda deň a noc v závislosti od otáčania zeme okolo svojej osi, striedajú sa ročné obdobia, je možné tiež popísať rad cyklicky sa opakujúcich stavov nielen vo vesmíre, ale i v ľudskom živote. Je to napr. rytmus dýchania, tlkot srdca alebo 28-dňový menštruačný cyklus. Od okamihu zrodenia až do smrti biorytmy ovplyvňujú jednotlivé bunky v našom tele i mozgovú aktivitu. Biorytmy viac či menej ovplyvňujú ľudskú existenciu po celý život.

Biorytmy – história

Od pradávna preto ľudia skúmali opakujúce sa stavy a zákonitosti života, aby mohli predpovedať svoju duševnú i fyzickú kondíciu, schopnosti, predpoklady a tým i šťastné a naopak kritické dni. Štúdiom a skúmaním zákonitostí biorytmov sa zaoberali vedci, lekári i učitelia. Praktickým pozorovaním, dlhodobým výskumom, meraním, porovnávaním, analyzovaním snov, schopností, aktivít a ďalšími postupmi nezávisle od seba dospeli k poznaniu, že ľudský život ovplyvňujú 3 základné biorytmy.

Zobrazte si osobný biorytmus

Biorytmický graf

Týždenný kondičný
kalendár

Kondičný kalendár

Ročný prehľad kondície

Ročný prehľad kondície

Primárne biorytmické cykly

23-dňový fyzický cyklus, 28-dňový emocionálny cyklus a 33-dňový intelektuálny cyklus. Každý z týchto cyklov osciluje po sínusoide medzi kladnou a zápornou hodnotou. Kritické dni sú dni, v ktorých krivka pretína nulovú líniu. Ženy viac ovplyvňuje emocionálny biorytmus, muži sú ovplyvňovaní skôr fyzickým biorytmom.

Čo ovplyvňujú biorytmy

Fyzický cyklus (trvá 23 dní) ovplyvňuje telesnú kondíciu, silu a výdrž
Emocionálny cyklus (trvá 28 dní) ovplyvňuje náladu, pocity, vnímanie a tvorivosť
Intelektuálny cyklus (trvá 33 dní) ovplyvňuje myslenie, učenie, pamäť, komunikatívnosť, logické a analytické schopnosti

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

Grafické zobrazenie biorytmov – biorytmický graf

Biorytmický graf je sínusoida zobrazujúca úroveň biorytmov v jednotlivých dňoch. Osobný biorytmus je spočítaný a zobrazený na základe zadania dátumu narodenia. Na vodorovnej osi X je zobrazené časové obdobie, zvislá os Y udáva hodnotu v percentách od -100 % do +100 %. V kritických dňoch prechádza krivka nulovou hodnotou. Ako najviac kritické dni sú udávané dni, keď prechádza klesajúca krivka nulou z kladnej hodnoty do zápornej. V polokritických dňoch nulou prechádza stúpajúca krivka.

Kondičný kalendár

Kondičný kalendár zobrazuje prehľad základných biorytmov v priebehu 7 dní. Záporné hodnoty biorytmov sú zobrazené červenou alebo oranžovou farbou vľavo od nuly (od stredu stupnice), kladné hodnoty sú zobrazené zeleno vpravo od nuly. Šípka na farebnej stupnici indikuje, či má hodnota stúpajúci alebo klesajúci trend.

Jáchyme, hoď ho do stroje – Kondiciogram

V českej komédii z roku 1974 verí nesmelý František Koudelka (Luděk Sobota), že bude mať v živote úspech, ak sa bude riadiť kondiciogramom. Kondiciogram zostavený práve na základe uznávaných zákonitostí ľudských biorytmov s prehľadom šťastných a kritických dní bol vo filme zostavený výpočtovým strojom a naozaj funguje! Nakoniec sa vo filme Jáchyme hoď ho do stroje ukáže, že Františkov kondiciogram bol zlý, pretože bol omylom vyhotovený pre inú osobu. Napriek tomu i vďaka nemu dokázal František nájsť svoje šťastie. Tu si môžete nechať zostaviť podobný kondiciogram, ako vo filme Jáchyme hoď ho do stroje.

Ako ovplyvňujú biorytmy a kondiciogramy život

Teória biorytmov má mnohých zástancov, ale tiež odporcov. Marie.cz odporúča pristupovať k teórii biorytmov a kondiciogramov predovšetkým ako k zdrojom pozitívnej motivácie a zábavy. Uvedomte si, že i kritické dni je možné prežiť pozitívne práve preto, že na ne budete pripravení.

Ako premeniť kritické dni na šťastné dni

Keď sa vám nedarí, keď máte pocit, že všetky okolnosti stoja proti vám, uvedomte si, že sila vôle a pozitívne myslenie môžu veľa zmeniť. A že nestačí len snívať, ale je potrebné predovšetkým skutočne konať. Či už máte podľa kondiciogramu šťastný alebo kritický deň, ani v takých dňoch sa nič nedeje bez pričinenia. Život a šťastie máte predovšetkým vo svojich rukách.

Záporné dni fyzického biorytmu

V zápornom období fyzického cyklu je potrebné venovať viac pozornosti správnej výžive, odpočinku a zdravému životnému štýlu.

Príklad zo života:

Peter mal bežať maratónsky pretek. V deň preteku mal podľa kondiciogramu kritický deň fyzického cyklu. Preto očakával, že závod bude ťažké vyhrať. Z tohto dôvodu venoval príprave a tréningu pred pretekom viac času, než inokedy. Pri samotnom behu sa snažil neplytvať energiou hneď po štarte a nakoniec maratón vyhral. Nevzdal to vopred, ale lepšie sa pripravil.

Záporné dni emocionálneho biorytmu

V zápornom období emocionálneho cyklu nekonajte unáhlene, buďte rozvážnejší, chápavejší a tolerantnejší k sebe i druhým.

Príklad zo života:

Jana mala prvé rande s Lukášom, s ktorým si už dlho písala na zoznamke Štěstí.cz. Dohovorili si prvú schôdzku v jednej reštaurácii. Mal sedieť sám pri stole a poznávacím znamením mala byť kytica ruží na stole. V deň schôdzky Jana zistila, že má podľa kondiciogramu kritický deň. Bolo však už neskoro rande zrušiť. Keď vošla do reštaurácie, sedel pri stole s kyticou ruží úplne iný muž, než akého poznala z fotografie na Štěstí.cz. Skoro sa zrútila. Skôr, než si ju muž všimol, otočila sa vo dverách a rýchlo odišla. Bola rozhodnutá okamžite po príjazde domov zmazať svoj profil na zoznamke a už sa mu nikdy neozvať. Bolo jej smutno a cítila sa zradená a podvedená. Keď sedela v aute na parkovisku, uvedomila si, že má kritický deň emocionálneho cyklu. Spomenula si na moju radu v takých dňoch nekonať unáhlene. Upravila sa a nakoniec znovu vošla do reštaurácie. Keď sa rozhliadla, všimla si, že v pravej časti reštaurácie sedí pri inom stole s kyticou ruží ešte jeden muž. Bol to Lukáš. Presne ten, ktorého fotku poznala. Jana i Lukáš spolu už niekoľko rokov šťastne žijú a majú malé dievčatko. Pritom vtedy stačilo málo a všetko by bolo úplne inak. Kondiciogram z toho obdobia má Jana dodnes uložený v rodinnom albume.

Záporné dni intelektuálneho biorytmu

V zápornom období intelektuálneho cyklu je lepšie veľa vecí 2× premyslieť, viac trénovať a cvičiť pamäť a logiku, zodpovednejšie komunikovať a pristupovať s väčšou pozornosťou k duševným činnostiam.

Príklad zo života:

Michalov kritický deň inteligenčného cyklu pripadol práve na termín opravnej záverečnej skúšky v autoškole. Učenie mu nikdy veľmi nešlo, preto sa bál, že ani druhýkrát skúšku nezvládne. Vedel však, že v kritický deň bude musieť vyvinúť omnoho viac úsilia, ak chce uspieť. Preto si deň pred skúškou ešte niekoľkokrát zopakoval testové otázky, v ktorých predtým robil chyby. Skúšku urobil bez jedinej chyby. Ako sám povedal, práve kritický deň v kondiciograme ho k tomu prinútil.


česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené