Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1-+-P+-+++--+--++-+!-+--+++-!+--+-++-
2-+-+!-+!+--+--++-+--+--+++P-+--+-++-
3-+-+--+-+--+--++-+--+-P++++-+--+-++-
4-+-+--+-+--+P-++-+--+P+++++-+-P+-++-
5-!-+--+-!--++-++-+--+++++++-+P++-++-
6---+--+----++-++-+-P+++++++-++++-++-
7---+--+----!+-++-+-++++++++-++++P+!-
8---+--!-----+-+!P+-+++++!++-++++++--
9P--+--------+-+-++-+++++-++-+++!+!--
10+--+--------+-!-++-+++++-++-+++-+--P
11+--+-----P--+P--++-+++++-++-+++-+--+
12+--+-----+--++--+!P+++++-++P!++-+--+
13+--!-----+P-++--+-++++++-+++-++-+--+
14+-P------++-++--+-++++++-!++-++-+--+
15+-+------++-++--+-++!+++--++-++-+--+
16+-+-PP-P-++-!+--+-++-!++--++-+!-+--+
17+-+-++-+-++--+--+-++--!!--++-+--+--+
18+-+-++-+-++--+--+-++------++-+--+--+
19+P+-++P+-++--+-P+-++----P-!+-+--+--+
20+++-++++-++--+-++-+!----+--+-+--+P-+
21!++-++++P++--+-++-+-----+--+-+--++P+
22-++-+++++++--+-+!-+-----+--+-!--++++
23-++-+++++!+P-+-+--+-----+--+---P++++
24-++P+++++-++-+-+--!-----+--!---+!+++
25-++++++++-++-!-+--------+------+-+++
26-++++++++-++--P+--------+---P--+-+++
27-++++++++-!+P-++-----P--+---+-P+-++!
28-++++++++--++-++-P---+--+P--+-++-++-
29-+++++--++-++-+---+--++--+-++-++-
30-+++!+--++-++-+---+--++--+-++-++-
31-+!!-++-+--P+P--+-++-
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2023 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené