Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1-++++++++-!++-++-+---+--+---+-++-++-
2-+!+++!++--++-+!-+--P+--!P--+-++-++-
3P+-+++-++--++-+--+--++---+--+-++-!+-
4++-+!!-!+--++-+--+--++-P-+--+-++--+-
5++-+----+P-++-+--+--++P+-+--+-++--+-
6++-+----++-++-+--+P-++++-+PP+-++--+-
7+!-!----++-++-+--++-++++-++++-++--+-
8+-------++-++-+--++P++++-++++-++--+-
9+-------!+-++-+--+++++++-++++P++--!-
10+--------+-+!-+-P++++!++-+++++!+----
11+--------+-!--+-+++++-++-+++++-!P---
12+--------+----+-+++++-++-+++++--+---
13+-----P--+---P+P+++++-++P+++++--+---
14+-----+--+---+!++++++-++++++!+--+P-P
15!-----+--+P--+-++++++-++++++-+--++-+
16------+--++--+-++!+++-+++!++-+--++-+
17------+--!+--+-++-+++-+++-++-+--++-+
18--PPP-+P--+--+-++-!++-+++-+!-+--++-+
19--+++-++--+--+-++--+!-!++-+--+--++-+
20--+++P++--+--+-++--+---++-+--+--++-+
21-P++++++--+-P+-++--+-P-!+-+--+P-++-+
22-+++++++--+-++-++--!-+--+-+--++-++-+
23-+++++++--+-++-++----+--+-!--++-++P+
24-+++++++--+-++-+!----+--+----++-++++
25-+++++!+P-+-++-!-----+--!----++P++++
26P+++++-++-+-++-------+-------!+++!++
27++++++-++-+P+!-------+--------+++-++
28++++++-++P+++--------+------P-++!-++
29+++-+++!++-----P--+-----P+-++--++
30+++-+++-++-P---+--+---P-++-++--++
31+++-+++-++--+--++--+!
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2021 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené