Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1++++++-++-+++-+--P---+------P-++--+-
2++++++-++P!++-+--+---+------+-++--+-
3++++++-+++-++-+--+P--+---P-P+-++--+-
4++++++-+++-++-+--++-P+---+-++-++--+-
5++!!++-!++-++-+--++-++---+-++-++--+-
6++--!+--++-++-+--++-++PP-+-++-++--+-
7++---!--++-+!-+--++-+!++-+-++-!+--+-
8++------++-+--+--++-+-++-+P++--+--+-
9+!------++-+--+--++P+-++-++++--+--+-
10+-----P-++-+--+P-++++-++P++++--+--!-
11+-----+-!+-+--++P++++-+++++++P-+-P--
12+-----+--+-+--+++++++-++++++++-!-+--
13!-----+--+-!--+++++++-++++++++--P+--
14------+--!---P+++++++-++++++++--++--
15------+------+++++!++-+++++!!+--++--
16---P--+---P--+!+++-++-+++++--+--++-P
17---+--+---+--+-+++-++-+++!+--+--++-+
18---+--+---+-P+-++!-++P+++-+--+P-++-+
19---+--+P--+-++-++--++++++-+--++-++-+
20---+P-++--+-++-++--+++!++-+--++-++-+
21--P++-++--+-++-++--+!+-++-+--++-++-+
22--+++-!+--+-++-!+--+-+-+!-+--++-++-+
23-P+++P-+--+-++--+--!-+-!--+--++-+!-+
24P+++++-+--+-++--+----+----+--++-+-P+
25++++++-+-P+-++--!----+----!--++-+-++
26++++++-+-++-++----P--+-----P-++P+-++
27++++++-+P++-++----+--+-----+-++++-++
28+++!++-++++-+!----+--+-----+-!+++-++
29+++-++-++++P+-----+--+-----+P-+++-++
30+++-+++!+!-----+--!-----++-!+!-++
31+++-++---+-----++--++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2020 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené