Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1-+-++++++--+P-++-+--+P--+P--+-P+-++-
2-+-++!+++--++-++-+--++-P++--+-++-++-
3-+-+!-+!+--++-++-+--++-+++--+-++-++-
4-+-+--+-+--++-++-+--++P+++P-+-++-++-
5-+-+--!-+--++-+!-+--++++!++-+-++-++-
6P!-+----+--++-+--+--++++-++-+-++-!+-
7+--+----!--++-+--+-P++++-++-+P++--+-
8+--+-----P-++-+--+-+++++-++-++++--!-
9+--+-----+-!+-+-P+P+++++-++P++++P---
10+--!-----+--+-+-++++++++-++++++!+---
11+--------+--+-+-++++++++-++++++-+---
12+--------+--+P!-++++++++-++++++-+--P
13+--------+--!+--+++++!++-+++!+!-+--+
14+--------+P--+--+!+++-++-+++-+--+--+
15+--------++--+--+-+++-++-!++-+--+--+
16+-P---P--++--+-P+-+++-++P-++-+--+--+
17+-+-P-+P-++--+-++-++!-+++-++-+--+P-+
18!-+-+P++-++--+-++-++--!++-++-+--++-+
19--+-++++-++--+-++-++---!+-++-+--++-+
20-P+-++++-!+--+-++-++----+-++-+--++-+
21-++P++++--+--+-++-!!----+-!!-+--++-+
22-+++++++--+--+-++-------+----+--++P+
23-+++++++P-+--+-+!-------+----+--++++
24-++++++++-+-P+-+-----P--+----!PP++++
25-++++++++-+P++-+-----+--+-----++++++
26-++++++++-+++!-+-----+--+-----++!+++
27-++++++++-+++--+-----+--+---P-++-+++
28-+++++!++-!++-P!-----+--!---+-++-+++
29P++-++--++-+------+---P--+-++-!+!
30+++-++--++-+--P---+---+--+-++--+-
31+++-!++-+---+---+--+-
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2022 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené