Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1-+--!-+-++-+--++-++-+-P++++++--+-++-
2-+----+-!!-+--++-++-+-+++++++P-+-++-
3-+----+----+--++-+!-+-+++++!++-+-++-
4-!-P--+----!--++-+-P+-+++++-++-+P++-
5---+--+-------++-+-++-+++++-++-+++!-
6---+--+-----P-++P+-++P+++++-++P+++--
7---+--+-----+-!+++-++++++++-+++!++-P
8---+--+-----+--+++-++++++++-+++-++-+
9---+--+-----+P-++!-++++++++-+++-++-+
10---+--!-----++-!+--+++++!++-!++-++-+
11---+------P-++--+--+++++-++--++-+!-+
12P-P+------+-++--+--+!+++-!+--++-+--+
13+-++-----P+-++--+--+-+++--+--++-+--+
14+-++-P-P-++-++--+-P+-++!--+P-++-+--+
15+-++P+-+-++-++--+-++-+!---++-++-+--+
16+-+!++-+-++-++--+-++-+----!+-++-+--+
17+-+-++-+-++-++--+-++-+-----+-++-+--+
18+P+-++-+P++-!+--+-+!-!-----+-+!-+--+
19+++-++-++++--+--+-+--------+-!--+-P+
20+++-++-++++P-+--!-+--------+----+-++
21+++-++P+++++-+-P--+-----P--+---P!-++
22+++-++++++++-+-+--+-----+--+---+-P++
23+++-++++++++-!P+--+-----+--+---+-+++
24!++-++++++++--++--+-----+--+P--+-++!
25-++-+++++!!+--++-P+-----+--++--+-++-
26-++-+++++--+--++-+!-----+P-!+--+-++-
27-++P+++++--+--++-+------++--+--+-++-
28-++++++!+--+--++-+--P---++--+--+-++-
29-+!+!++-+--+P-++-+--+PP-++--+-P+-++-
30-+-+-+--++-++-+--+++P++--+-++-++-
31-+-+-++-+--++++-+-++-
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené