Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky spracovaný prehľad biorytmov tzv. šťastných a kritických dní. V zjednodušenej podobe býva pre každý deň označená kladná hodnota biorytmu znamienkom +, záporná hodnota biorytmu znamienkom -, polokritický deň písmenom P a kritický deň ! (výkričníkom).

január
FEI
február
FEI
marec
FEI
apríl
FEI
máj
FEI
jún
FEI
júl
FEI
august
FEI
september
FEI
octóber
FEI
november
FEI
december
FEI
1++++++-+++++++----P--+-----P--++--++
2+++!++-++++++!P---+--+-----+--++--++
3+++-++-++++++-+---+--+-----+P-++--+!
4+++-++-+++!++-+--P+--+-----++-++--+-
5+++-++-+++-+!-+--++--!---P-++-!+--+-
6+++-++-+++-+--+--++------+-++--+--+-
7++!-!+-!++-+--+--++-P----+-++--+--+-
8++---+P-++-+--+P-++-+-P-P+-++--+--+-
9++---!+-++-+--++-++-+-+P++-++--+-P+-
10!!----+-++-+--++-++-+-++++-++--+-++-
11------+-++-+--++-++P+-++++P++--+-++-
12------+-+!-+--++-++++-+++++++--+-+!-
13---P--+-+--+--++P+!++-+++++!+--+-+--
14---+--+-!--+--++++-++-+++++-+P-!-+--
15---+--+----+--++++-++-+++++-++---+--
16---+--+----!PP++++-++P+++++-++P-P+--
17---+--+-----++++++-++++++++-!++-++--
18---+--+---P-++++++-++++++++--++-++--
19---+--+---+-++!+++-++++++!+--++-++-P
20---+--!---+-++-!++-+++++!-+--++-++-+
21P--+P--P--+-++--+!-+++++--+--++-+!-+
22+--++--+--+-++--+--+++!+--+--++-+--+
23+-P++--+-P+-++--+--+++-+--+--++-+--+
24+P+++--+-++-++--+-P+!+-+--+P-++-+--+
25+++!+P-+-++-++--+-+!-+-+--++-++-+--+
26+++-++-+-++-++--+-+--+-!--++-++-+-P+
27+++-++-+-++-++--!-+--+----++-++-+-++
28+++-++-+-++-!+----+--!----!+-+!P+-++
29+++-+-++--+----+--------+-+-++-++
30+++-+P++--!----+--------+-+-++-++
31+++P++---+-----+P!-++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionálny    I - Intelektuálny
Deň: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2019 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené