Kondiciogram.sk

kondiciogram, biorytmus, snár, výklad kariet

 
Dátum narodenia: . . Pre dátum: . .
 

Primárne biorytmické cykly

23-dňový fyzický cyklus, 28-dňový emocionálny cyklus a 33-dňový intelektuálny cyklus. Každý z týchto cyklov osciluje po sínusoide medzi kladnou a zápornou hodnotou. Kritické dni sú dni, v ktorých krivka pretína nulovú líniu. Ženy viac ovplyvňuje emocionálny biorytmus, muži sú ovplyvňovaní skôr fyzickým biorytmom.
Primárne biorytmy pre deň: 18.5.2024
Fyzicka: -14%
Emocionálna: 90%
Intelektuálna: -81%
Priemer: -2%

Klasický cyklus

Čo ovplyvňujú biorytmy

Fyzický cyklus (trvá 23 dní) ovplyvňuje telesnú kondíciu, silu a výdrž

Emocionálny cyklus (trvá 28 dní) ovplyvňuje náladu, pocity, vnímanie a tvorivosť

Intelektuálny cyklus (trvá 33 dní) ovplyvňuje myslenie, učenie, pamäť, komunikatívnosť, logické a analytické schopnostiSekundárne biorytmy
Sekundárny cyklus: 18.5.2024
Duševný: -100%
Estetický: -67%
Intuícia: -84%
Priemer: -63%


Sekundární cyklus

Sekundárne biorytmy

Intuitívny cyklus s periódou 38 dní ovplyvňuje schopnosť predvídania a schopnosť sa rozhodovať

Estetický cyklus s periódou 43 dní ovplyvňujúci kreativitu a tvorivé schopnosti

Spirituálny cyklus (duševný, duchovný) má periódu 53 dní, ovplyvňuje spôsob vnímania a osobného zaobchádzania s tým, čo človeka presahuje: s Bohom


česká verzia - www.marie.cz slovenská verzia - www.kondiciogram.sk anglická verzia - www.marie.cz
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všetky práva vyhradené